barr..bntar lge lah ye qmii k ruma awag..suda zuhur gek..ohy pkek bjuu bbs be yok??? ;-)